När dina glasögon inte räcker till

Vi som är specialiserade på reducerad syn kan hjälpa dig få en bättre vardag trots en försämrad synförmåga.

Om du har fått sämre syn har du säkert redan varit hos en optiker för att få hjälp. Tyvärr upplever många att de har svårt att få den hjälp de behöver. Anledningen är att de flesta optiker är utbildade för att ta fram den bästa typen av optik (ofta glasögon) som gör att du ser lika bra som en person som inte behöver glasögon. Det handlar om att hjälpa ögat bryta ljuset så att man får en tydlig bild på näthinnan.

Men vad ska man göra om näthinnan inte fungerar som den har gjort tidigare? Eller om det finns andra problem med ögat som gör att synintrycken inte kan tolkas som de ska?

För detta krävs lite annan kunskap en den kunskap vanliga optiker har. Det handlar ofta om att förstora på olika sätt, men även om belysning och kontrasthöjande färgning av glasögon. Dessutom handlar det om förstå vad du tycker är viktigast när det gäller seende samt i vilka situationer du upplever problem.

Vi som är specialiserade på reducerad syn har skaffat oss den kunskapen. Vi har dessutom stöd från våra andra optiker med kunskap inom samma område.

Du är välkommen att kontakt någon av oss om du vill ha hjälp eller om du har några frågor. Kontaktinformation hittar du på sidan Hitta en specialistoptiker >